17 let praxe v oboru dentální hygieny
1996 – 1999 Soukromá vyšší zdravotnická škola pro dentální hygienistky
2010 – 2012 Universita Jana Amose Komenského Praha
Studijní obor: Vzdělávání dospělých
Členka Asociace pro Dentální Hygienistky ČR
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru dentální hygienistka
Lektorka Dětského úsměvu

Účast na odborných seminářích a školeních
Odborné semináře Českého zeleného kříže
Odborné konference ADH ČR
Jarní stomatologické fórum
Pražské dentální dny
Vinohradské stomatologické dny
Sympozium o moderních konceptech ústní hygieny a kosmetiky
Indent
Parodontologické dny
JPS Akademie
Co pacient, to individualita – moderní postupy ošetření. vs. Individuální přístup
Nová škola individuální prevence
Týden čistých zubů