dentální hygienistka
aktuálně na mateřské dovolené

vystudovala 3.LF UK
specializace na parodontologii

Účast na přednáškách, seminářích a kurzech
10 let praxe v oboru
2016 - Swiss dental academy